Waarom 28 meter? / Why 28 meters?

Bij het Kyudo wordt er standaard geschoten op doelen die zijn opgesteld op 28 meter afstand. Dat is een gegeven, dat wordt als het ware met de paplepel ingegoten.

Tot het moment dat iemand binnenkomt en vraagt: waarom eigenlijk 28 meter? Is dat een oude Japanse maat?
Daar is geen snel antwoord op te geven, en een antwoord verzinnen ligt niet in onze aard.

Dan zijn we blij dat we heel direct contact hebben met de Kyudo-gemeenschap in Japan die het antwoord snel kunnen opzoeken.

Zonder officiële azuchi (doelengalerij) en zonder dojo was er geen vaste afstand. De afstand bedroeg 13, 15 of 17 maal de lengte van de boog.
Sinds de oprichting van de centrale Japanse bond is de afstand bepaald op 15 Ken vanaf de top van de boog (15,5 Ken vanaf de schotlijn wat neerkomt op ca 28,2 meter).
Een Ken is een oude Japanse lengtemaat; 1 Ken is 1,81818 meter.

Maar waarom 15 Ken?
In de tijd van interne strijd in Japan (Heki-Ryu) werd een slag uitgevochten met een speer- en een boogdivisie.
De boogdivisie werd opgesteld achter de speerdivisie. De tussenruimte tussen de speerdivisies van de verschillende partijen was 3 Ken als de speer voor uitgestoken was en 3 Ken naar de boog divisie erachter om ruimte te geven om de speer terug te trekken, in totaal dus 6 Ken. Bij de tegenstander was dit ook het geval, en dus is de afstand 12 Ken.

Omdat de boogdivisie achter de speerdivisie was opgesteld wordt de afstand dus 15 Ken. (Bron: Thirty-seventh Article of the Heki-Ryu Bow Catalog, Yariwakisyayou)

Maar het kan ook worden beschouwd als de afstand tussen het eigen regiment en die van de tegenstander tijdens de strijd.

Tegenwoordig wordt er echter geen relatie meer gelegd tussen het boogschieten in oorlogstijd en hoe Kyudo wordt beoefend. De techniek is volledig anders en de nadruk ligt ook op geheel andere gebieden.With Kyudo we normally shoot at targets that are at a distance of 28 metres. That is a matter of fact, basically learned at the mother’s knee.

Until the time that somebody drops the question: why at 28 metres? Is that an old Japanese unit of length?
Suddenly you can’t answer the question directly, and we don’t make answers up.

That is one of these moments we’re glad to have very direct contacts within the Japanese Kyudo-society who can find the answer quickly.

Without official Azuchi (target galery) and without dojo there was no fixed distance. The distance varied between 13, 15 or 17 times the length of the bow.
Since the establishment of the central Japanese federation the distance has been unified to 15 Ken from the tip of the bow (15,5 Ken from the shooting line, which is about 28,2 metres).
A Ken is an old Japanese unit of measurement; 1 Ken is 1,81818 metres.

But why 15 Ken?
In the time of internal warfare in Japan (Heki-Ryu) a battle was done with a spear squad and a archery squad.
The archery squad was positioned behind the spear squad.
The interval between the spear divisions was 3 Ken when the spear was extended and 3 Ken at the back to give room to detract the spear without harming the archers, 6 Ken in total.
The adversaries had a similar set-up so the distance becomes 12 Ken.

Because the archery division is place behind the spear division the distance is enlarged to 15 Ken.
(Source: Thirty-seventh Article of the Heki-Ryu Bow Catalog, Yariwakisyayou)

It can also be considered as the distance between your own enemy and the enemy’s base during the battle.

However, these days no relation is made between archery in wartimes and what practicing Kyudo means.
The technique used is completely different and the emphasis is placed on totally different areas.

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.