Welkom / welcome

Welkom op de site van de Michi no kai Kyudo groep.

Welcome to the site of the Michi no kai Kyudo group.

Posted in Geen categorie | Comments Off on Welkom / welcome

Kennismaking met kyudo/Getting to know Kyudo

Op 3 juli a.s. verzorgen de Mushin en Michi no kai dojo’s een evenement waarbij iedereen die dat wil kennis kan maken met Kyudo.

Zie deze site voor meer informatie: https://kyudo-federatie-holland.blogspot.com/2022/06/introductie-workshop-gratis-3-juli-2022.html

Voor aanmeldingen en meer informatie, zie het contactformulier op deze site.

Hopelijk tot ziens!

On next July 3rd Mushin and Michi no kai dojos are organising an event where everybody can get to know Kyudo.

See this site for more information: https://kyudo-federatie-holland.blogspot.com/2022/06/introductie-workshop-gratis-3-juli-2022.html

For applications and more information, please refer to the contactform on this site.

We hope to see you there!

Posted in Geen categorie | Comments Off on Kennismaking met kyudo/Getting to know Kyudo

We zijn weer terug in Amstelveen / We’re back in Amstelveen

We zijn weer in Amstelveen trainingen gaan verzorgen. Voorals nog één keer per week op vrijdag, zoals voorheen in De Meent.

We zijn onze zuster-dojo Mushin in Leiden dankbaar voor de gastvrijheid die we hebben mogen genieten in de afgelopen periode.

We have resumed our trainings in Amstelveen again. For the time being only once a week on Friday, in De Meent like before.

We are thankful to our sister-dojo Mushin in Leiden for the hospitality that we have received in the last period.

Posted in Geen categorie | Comments Off on We zijn weer terug in Amstelveen / We’re back in Amstelveen

Trainingen zijn weer begonnen/Trainings have started up again

De trainingen zijn weer begonnen. Vooralsnog trainen we als Michi no kai groep nog bij onze zuster-dojo Mushin in Leiden.

Nieuwsgierig en wilt u eens een training meemaken, besef dat de Corona-beperkingen nog steeds van kracht zijn en we dus maar een beperkt aantal gasten in de zaal kunnen/mogen ontvangen.
Maak eerst een afspraak bij de Mushin dojo om teleurstelling te voorkomen.

The trainings have started again. For the time being the Michi no kai group is still training with our sister-dojo Mushin in Leiden.

Are you curious and would like to attend a training, be aware that the Corona-limitations are still in place and we can harbour/are allowed only a limited number of guests in the hall. Please make an appointment with the Mushin dojo to prevent disappointments.

Posted in Geen categorie | Comments Off on Trainingen zijn weer begonnen/Trainings have started up again

De beste wensen voor 2021/The best wishes for 2021

2020 was een jaar om maar heel kort op terug te kijken. Voor velen was 2020 een jaar om vooral niet op terug te kijken.

Laten we daarom vooruit kijken.

De Michi no kai kyudo groep wenst iedereen (ondanks alle restricties) prettige feestdagen en het allerbeste voor het nieuwe jaar 2021


2020 was a year worthy only of a very short review. For many 2020 was a year to not look back to at all.

Let’s therefore look forward.

The Michi no kai kyudo group wishes everybody (despite all the restrictions) a good festive period and all the best for the year 2021.

Posted in Geen categorie | Comments Off on De beste wensen voor 2021/The best wishes for 2021

Trainingen in het nieuwe seizoen/Keiko in the new season

Bij Michi no kai staat de kwaliteit van de trainingen voorop. En wij zijn er van overtuigd dat de kwaliteit van een training staat of valt bij de begeleiding van een gekwalificeerde sensei.

Daarom hebben we besloten voor de komende tijd de trainingen voort te zetten bij onze zuster-dojo: Mushin in Leiden.

De Michi no kai groep blijft bestaan, we blijven Kyudo doen. We doen het de komende tijd in Leiden.

At Michi no kai the quality of training is first and foremost. And we are convinced that the quality of training (keiko) is best served with the overview of a qualified sensei.

For that reason we have decided to continue our training with our sister-dojo Mushin in Leiden for the coming periods.

The Michi no kai as a group will continue to exist, we will keep on practicing Kyudo. We will do that for the coming time in Leiden.

Posted in Geen categorie | Comments Off on Trainingen in het nieuwe seizoen/Keiko in the new season

Geslaagd!

Examens doen is een onderdeel van de kyudo-opleiding. Het leert je omgaan met je onzekerheden en de druk van het doen van examens.

Vandaag heeft een van onze leden, Adrie, examen gedaan en is geslaagd voor zijn 2de kyu examen.

Adrie gefeliciteerd!

Posted in Geen categorie | Comments Off on Geslaagd!

Waarom 28 meter? / Why 28 meters?

Bij het Kyudo wordt er standaard geschoten op doelen die zijn opgesteld op 28 meter afstand. Dat is een gegeven, dat wordt als het ware met de paplepel ingegoten.

Tot het moment dat iemand binnenkomt en vraagt: waarom eigenlijk 28 meter? Is dat een oude Japanse maat?
Daar is geen snel antwoord op te geven, en een antwoord verzinnen ligt niet in onze aard.

Dan zijn we blij dat we heel direct contact hebben met de Kyudo-gemeenschap in Japan die het antwoord snel kunnen opzoeken.

Zonder officiële azuchi (doelengalerij) en zonder dojo was er geen vaste afstand. De afstand bedroeg 13, 15 of 17 maal de lengte van de boog.
Sinds de oprichting van de centrale Japanse bond is de afstand bepaald op 15 Ken vanaf de top van de boog (15,5 Ken vanaf de schotlijn wat neerkomt op ca 28,2 meter).
Een Ken is een oude Japanse lengtemaat; 1 Ken is 1,81818 meter.

Maar waarom 15 Ken?
In de tijd van interne strijd in Japan (Heki-Ryu) werd een slag uitgevochten met een speer- en een boogdivisie.
De boogdivisie werd opgesteld achter de speerdivisie. De tussenruimte tussen de speerdivisies van de verschillende partijen was 3 Ken als de speer voor uitgestoken was en 3 Ken naar de boog divisie erachter om ruimte te geven om de speer terug te trekken, in totaal dus 6 Ken. Bij de tegenstander was dit ook het geval, en dus is de afstand 12 Ken.

Omdat de boogdivisie achter de speerdivisie was opgesteld wordt de afstand dus 15 Ken. (Bron: Thirty-seventh Article of the Heki-Ryu Bow Catalog, Yariwakisyayou)

Maar het kan ook worden beschouwd als de afstand tussen het eigen regiment en die van de tegenstander tijdens de strijd.

Tegenwoordig wordt er echter geen relatie meer gelegd tussen het boogschieten in oorlogstijd en hoe Kyudo wordt beoefend. De techniek is volledig anders en de nadruk ligt ook op geheel andere gebieden.With Kyudo we normally shoot at targets that are at a distance of 28 metres. That is a matter of fact, basically learned at the mother’s knee.

Until the time that somebody drops the question: why at 28 metres? Is that an old Japanese unit of length?
Suddenly you can’t answer the question directly, and we don’t make answers up.

That is one of these moments we’re glad to have very direct contacts within the Japanese Kyudo-society who can find the answer quickly.

Without official Azuchi (target galery) and without dojo there was no fixed distance. The distance varied between 13, 15 or 17 times the length of the bow.
Since the establishment of the central Japanese federation the distance has been unified to 15 Ken from the tip of the bow (15,5 Ken from the shooting line, which is about 28,2 metres).
A Ken is an old Japanese unit of measurement; 1 Ken is 1,81818 metres.

But why 15 Ken?
In the time of internal warfare in Japan (Heki-Ryu) a battle was done with a spear squad and a archery squad.
The archery squad was positioned behind the spear squad.
The interval between the spear divisions was 3 Ken when the spear was extended and 3 Ken at the back to give room to detract the spear without harming the archers, 6 Ken in total.
The adversaries had a similar set-up so the distance becomes 12 Ken.

Because the archery division is place behind the spear division the distance is enlarged to 15 Ken.
(Source: Thirty-seventh Article of the Heki-Ryu Bow Catalog, Yariwakisyayou)

It can also be considered as the distance between your own enemy and the enemy’s base during the battle.

However, these days no relation is made between archery in wartimes and what practicing Kyudo means.
The technique used is completely different and the emphasis is placed on totally different areas.

Posted in Geen categorie | Comments Off on Waarom 28 meter? / Why 28 meters?

Michi no kai behaalt 2 maal eerste en tweede plaats

Bij de door de Kyudo Federatie Holland georganiseerde Kerst wedstrijd op 15 december 2019 is onze dojo flink in de prijzen gevallen.
Zowel in de categorie onder de 1ste dan als in de categorie 1ste dan en hoger zijn we met onze leden eerste en tweede geworden.

We feliciteren alle prijswinnaars met deze mooie prestatie.

Trotse winnaars
Posted in Geen categorie | Comments Off on Michi no kai behaalt 2 maal eerste en tweede plaats